Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / Kontakt

 

Pracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie

 

 


mgr Kalina GrzelakDoktorant

e-mail: kalina.grzelak@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1794

pokój 3.144

     mgr Ardian Nurwita
Doktorant

e-mail: ardian.nurwita@mail.ugm.ac.id
tel. +48 61 829 1794

pokój 3.144

          mgr Adrian Walkowiak
Doktorant

e-mail: adrian.walkowiak@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1794

pokój 3.144