ZakładKontakt - pracownicy i doktoranciZagraniczni gościePublikacjeAparaturaOrganizowane konferencjeDla studentów


Kierownik

Zakład Katalizy Heterogenicznej

Wydział Chemii UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

61-614 Poznań

tel. +48 61 829 1686, +48 61 829 1807

 

Pracownicy

Tematyka badawcza

Współpraca z zagranicą

Projekty badawcze

Prace magisterskie

Prace doktorskie