Zakład / Współpraca / Publikacje / Aparatura / Kontakt

 

Pracownicy / Doktoranci / Tematyka badawcza / Projekty badawcze
Prace doktorskie / Prace magisterskie

 

 

prof. dr hab. Maria ZiółekKierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej
w latach 1990 - 2019

e-mail: ziolek@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1686
pokój 3.147

          
prof. UAM dr hab. Maciej Trejda
Kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej
od 2020

e-mail: maciej.trejda@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1807
pokój 4.098

          
prof. UAM dr hab. Izabela SobczakProfesor UAM

e-mail: sobiza@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1793
pokój 4.098

     
dr Piotr Decyk
Starszy wykładowca

e-mail:  piotr.decyk@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1630


          
dr Anna Wojtaszek-Gurdak
Adiunkt

e-mail: anna.gurdak@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1807
pokój 4.098

          
dr Katarzyna Stawicka
Adiunkt

e-mail: k.stawick@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1807
pokój 4.098

          
dr Joanna Wiśniewska
Adiunkt

e-mail:  jc62431@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1794
pokój 3.144

          
dr Łukasz Wolski
Adiunkt

e-mail:  wolski.lukasz@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1794
pokój 3.144

          
dr Joanna Wolska
Adiunkt (postdoc)

e-mail:  j.wolska@amu.edu.pl
tel. +48 61 829 1794
pokój 3.144