ZakładKontakt - pracownicy i doktoranciZagraniczni gościePublikacjeAparaturaOrganizowane konferencjeDla studentów


Kierownik

Zakład Katalizy Heterogenicznej

Wydział Chemii UAM

Umultowska 89b

61-614 Poznań

Tel. +48 61 829 1686

+48 61 829 1807

Pracownicy

Tematyka badawcza

Współpraca z zagranicą

Projekty badawcze

Prace magisterskie

Prace doktorskie